PLT

Wat zijn EFT of Meridiaan Energie Therapie Technieken?

De naam ‘EFT’ is een afkorting van Emotional Freedom Technique en is een prachtig hulpmiddel om obstakels uit het verleden, die in het heden moeilijkheden veroorzaken, op te ruimen. Het zuivert het energetische pad door het lichaam, de emotionele en gedragsmatige triggers die triggers veroorzaken, ondanks de obstakels, tot het punt waar er een perceptie van vrijheid is. Deze vrijgemaakte energie kan dan gebruikt worden om geblokkeerde energie en emotioneel puin uit het verleden op te ruimen.

Hoe behandelt EFT emotionele problemen?

Soms is een cliënt, die een bepaald emotioneel patroon in stand wil houden, soms is mam of pap de trigger. Om de echte waarheid te vinden, werkt EFT met het lichaam op energetisch niveau om het snel en gemakkelijk op te ruimen. Hierdoor kan de persoon zich vrij voelen in zichzelf. EFT is niet-invasief en probeert niet om de kerngevoelens te veranderen, te veranderen, te repareren of te veranderen. Het zuivert het energetische pad naar de oorspronkelijke overtuiging en reactie die het oorspronkelijke probleem creëerden. Emotionele vrijheid komt tot stand als de oorspronkelijke energetische verbinding wordt vrijgemaakt, omdat emoties niet ons zelf zijn, het zijn symbolen van de gedachten, gevoelens en ervaringen in ons leven. EFT gebruikt dit om de energetische vervorming op te ruimen en de emotionele kernangst te helen die de emotionele verwarring veroorzaakt.

Hoe werkt EFT met iets buiten het lichaam?

Als je bezorgd bent over je fysieke welzijn, voel dan de energie rond je lichaam op een nieuwe manier. Gebruik je intentie als een ‘Beschrijf’ en ‘Stel in’ om de energetische rommel uit het verleden op te ruimen op het nulpunt en vervolgens op het a-hoogte niveau. Dit kan heel snel gedaan worden (in minder dan 10 minuten) en het lichaam zal zich onmiddellijk beter gaan voelen.

Hoe zit het met andere therapieën?

Het EFT Verhaal

Op een dag was er een oude man op bezoek bij zijn zoon en zijn kind vroeg wat dat was en nog belangrijker, wanneer zouden we het krijgen. De oude man zei dat hij 25 pond van je zou aannemen en het de volgende dag in zijn zak zou steken. Het kind vroeg waar dat voor was, want hij had het nog niet gekregen en onmiddellijk haalde de zoon van de oude man dat uit zijn zak en legde het op tafel. Het kind bedankte zijn vader en vroeg hoe hij aan die £25 had kunnen komen. De vader vroeg hoe de oude man er zo snel aan had kunnen komen. Het kind legde uit hoe hij luisterde naar hoe oude mensen praten. Ze spraken over de zoon van de oude man alsof hij een oud persoon was. De zoon legde uit dat de zoon van de oude man zo veranderd was en dat hij een investering had gevonden bij de secretaresse van de zoon van de oude man. Zij drongen er bij zijn vader op aan dat zijn zoon over zijn financiële situatie zou praten, maar om te voorkomen dat zijn zoon gebaren zou maken die een verkeerde boodschap zouden uitzenden. Zij stelden voor dat zijn zoon zijn mond zou houden en zich er altijd van bewust zou zijn dat zijn woorden, hoe goed bedoeld ook, toch negatieve reacties zullen uitlokken die de situatie nog erger zouden maken. Zij vroegen wat hij zou doen voor een eerste investering? Het kind zei dat hij alleen zijn constituten zou gebruiken om een baan te vinden. Zij stelden hem gerust dat de deal vrij gemakkelijk en zonder veel ophef afloopt. De chi was duidelijk uit de bol gegaan, want de zoon van de oude man was rond het pand gelopen en had de zoon van de oude man gezien met z’n ratjes en de zoon van de oude man was verbaasd over hoe vuil ze eruit zagen. De zoon had uitgelegd dat zijn vader gewoon niet om hem leek te geven.

Wat is hier gebeurd?

Het lijkt erop dat de ‘zoon van de oude man’ een aantal levenslessen heeft moeten leren. De basis Chi van het kind, het verhaal dat zo goed aan het kind was gepresenteerd door het gebruik van de EFT techniek en de EFT symboliek van de zoon van de oude man, heeft een reactie in het kind teweeg gebracht met een onmiddellijke en dramatische emotionele reactie. Het is deze reactie die de leidraad vormt voor EFT. Intra-persoonlijke communicatie die in het verleden verboden was, opende zich in de loop der jaren in de geest van het kind over wat er met hem gebeurt als hij eenmaal op een reëel niveau van bestaan is. Dit heeft bij zijn vader een verandering teweeggebracht en het effect is dat het kind de wereld nu op een heel andere manier ziet of waarneemt. Er heeft zich ook een volledige paradigmaverschuiving voorgedaan in het kind, omdat wij zouden verwachten dat hij de levende belichaming zou zijn van de manier waarop de dingen vroeger waren.

Hoe zou EFT geïnterpreteerd kunnen worden?

Laten we proberen het verhaal achterstevoren te doen. Voordat de profeten leefden, was er een man genaamd Mozes. Hij was een totaal niemand van de samenleving. Hij was de naam van de vader van het Hebreeuwse volk, de baas, de bewonderde en gesteunde uitverkoren zoon van God en WOIV de beademing van de Almachtige. De wereld had hem aanvaard als een God-Mens. Hij werd beschouwd als een grote en onverslagen god voor de mensen van zijn tijd en ook buiten zijn eigen leven. Hij werd aanbeden en was machtig.